Türkçe
Televizyon ve radyo söyleşi programlarından alınan konuşma verisi üzerinde sözcük üretimi

TELEVİZYON VE RADYO SÖYLEŞİ PROGRAMLARINDAN ALINAN KONUŞMA VERİSİ ÜZERİNDE SÖZCÜK ÜRETİMİAÇISINDAN MEYDANA GELEN SAPMALARIN İNCELENMESİ

 

Doktora Dersi Ödevi

Levent GÜNER - Ekrem MALKOÇ

 

Giriş :

Konuİma dilinin üretimi esnasında, konuşmalarda kullanılan sözcüklerde, bu sözcüklerin sözlükçe biçimlerinden sapmalar gösterdi₣i farklı diller üzerinde yapılan değişik çalışmalarda ortaya konmuştur (Johnson, 2003; Kochetov, 2003; Scarborough, 2003). Bu sapmaların genelde ses ya da seslem yitimi, ses değişimi veya bunların bir birleşimi şeklinde meydana geldikleri görülmektedir.

Lindblom (1990) konuşucuların dinleyicilere iletmek istedikleri mesajı başarıyla yerine ulaştırabilmek için iletişim ortamından kaynaklanan sınırlayıcı etkenlere göre konuşmalarını ayarladıklarını öne sürmektedir. Buna göre örneğin ortam gürültüsünün fazla olduğu, yada konuşucu ve dinleyicilerin beklentilerindeki farklardan dolayı bağlamın kısıtlandığı ortamlarda konuşucular, sözlüksel birimler arasındaki karşıtlıkları arttırarak daha net bir konuşma biçimi kullanmaktadır. Lindblom bu tür konuşmayı üst seviye konuşma (hyper-speech), bahsedilen kısıtlamaların ortadan kalktığı ortamlarda konuşucuların anlaşılma kaygısı taşımadan ürettikleri konuşmayı ise alt seviye konuşma (hypo-speech) olarak adlandırmaktadır. Söz konusu sapmalar daha çok alt seviye konuşmanın kullanıldığı ortamlarda meydana gelmekte ve ünlülerin kısalması, ünlü/ünsüz yutulması ve ünlüler arasındaki dağılım mesafesinin azalması gibi görünümler sergilenmektedir (Wright, 1997).
27/02/2021 Gün Ortalama:22  Bugün14 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.232.129.123