Türkçe
Kayıt Bütünlüğünün Doğrulanması (Authenticity Analysis)

Bir  ses kaydının orijinalliğini veya bütünlüğünün olup olmadığının tespiti için detaylı bir analiz yapılır. 

 

Ses kaydı üzerinde; ekleme,çıkartma (silme) veya orijinalliği tespit edilir.

 

 

Analog Kurgu: Tüm analog bant kayıt cihazları en az iki kafa vardır

Biri silme işini yapar diğeri ise kaydetme/oynatma kafasıdır

Seskaydı bant üzerine yapılırkenbant kayıt/oynatma bölümüne gelmeden

önce ilk silme bölümünden geçerbir önceki kayıt bu bölümde silinirve kayıt

silinmiş bölüm üzerine yapılırKayıt kafası bant üzerinde bir manyetik iz ya da

"imzabırakırKayıt durdurulduğundasilme vekayıt kafası tekrar bir manyetik

 iz ve ya imza bırakılırKullandığımız adli ses yazılımlarıyla bant üzerinde bulunan

 bu izleri tespit edebilirBu izler karşılaştırma için görüntülenebilir ve basılabilir.

Orijinallik tayini içinsesin kaydedildiği cihaz talep edilecektir.Bir ses bandıdurdurma,

 duraklatma ve oynatma anında kendine özgü izleri barındırır ve

benzersiz özelliklere sahiptir                                                                                                

Dijital Kurgu: Profesyonel bir ses uzmanı veya bu işlerle uğraşan insanlar gelişen 

teknolojiyle birlekte özel/genel yazılımlar kullanaraktespiti çok zor olacak şekilde dijital 

bir ses kaydını silebilireklenti yapabilir, akustik ortamı kopyalayabilir veya değiştirebilir.

 Konuşmanındoğal akışı içindeki söylem ve ezgi çözümlemesi işitsel ve enstrumental 

analizlerle tespit edilebilir. Dilbilim eğitimi almış

 bir adli ses analizuzmanı bu tür manipilasyonları tespit edebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses Bantlarında ve kayıtlarında yapılmış olan değişiklikleri bulmak için kullanılan yöntemler.

 

Fiziksel İnceleme: Fiziki muayene ses bandının durumunu belirlemek için ve çalışmasını etkileyecek herhangi bir hasar olup olmadığının

kontrol için yapılır.

 

Kritik Dinleme: Kritik dinlemede işitsel değerlendirme yapılırdilbilimsel özelliklere bakılır.

 

Dalga formu Analizi: Bir kayıt adli ses yazılım veya ses düzenleme yazılımı kullanarak bilgisayara aktarılır. Dalga formu, grafiksel olarak zaman ve kaydedilen seslerin genlik arasındaki ilişkiyi verir ve kanıt ve örneklem kayıt arasında karşılaştırılmasına olanak verir.

 

Spektrografik Analizi: Spektrografik analizde sesin,  zaman, frekans ve genlik değerlerine bakılır. Sesin özgün karakterleri çıkartılır herhangi bir boşluk etkilerini ve akustik farklılıklarına bakılır

 

Manyetik İz Analizi: Analog ses kayıt cihazlarında oynatma/durdurma ve kayıt/silme kafaları  kendine özgü karekterlerini manyetik bant üzerine parmakizini (imza) bırakır. Manyetik geliştirme sürecinde bir tahribatsız Freon tabanlı iyonize-parçacık çözümü uygulayarak (Faraday Kristali) mikroskobik büyütme altında incelenir ve izler tespit edilir.

 

 

 

 23/01/2021 Gün Ortalama:29  Bugün3 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:54.85.57.0