Türkçe
Farklı Kayıt Yöntemlerinin Adli Konuşmacı Tanıma Üzerindeki Etkileri (Bildiri)

 

 

FARKLI KAYIT YÖNTEMLERİNİN ADLİ KONUSUCU TANIMA ÜZERİNDEKİ

ETKİLERİ

 

Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER

Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirligi

leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com

ÖZET

 

            Konusucu tanıma çalısmalarının en çok adli ses incelemeleri alanında yogunlastıgı görülmektedir. Suçla ilgili adli bilim incelemeleri, gittikçe artan bir biçimde, kisilerinarkalarında bıraktıkları benzersiz izlere dayanarak teshis edilmesine dayanmaktadır. Genellikle suç ögesi tasıyan bir konusma, örnegin bir fidye talebi veya bomba ihbarında oldugu gibi, sabit telefon veya cep telefonu hattı üzerinden kaydedilmis biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, rüsvet, tehdit, cinayet gibi davalarda herhangi bir kayıt cihazı mikrofonu da konusma kaydı almak için kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda ise televizyon veya radyoda yayınlanmıs bir programdaki konusma kayıtları suç konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda ise stüdyoda bulunan mikrofon farklı bir kayıt kanalını olusturmaktadır. Yukarıda bahsedilen durumlarda bir ses bilgisi uzmanı “adli konusucu tanıma” islemi gerçeklestirmektedir. Yani, suç ögesi tasıyan kayıttaki konusmayı, suçluyu saptamak ya da süpheliyi elemek amacı ile süpheliden alınmıs olan konusma kayıtları ile karsılastırmaktadır.

 

            Sadece, yukarıda örnegi verilen adli sesbilgisi incelemelerinde degil, konusma veya konusucu sınıflandırma amacı ile yapılan diger incelemelerde de, arastırmacılar tek bir kayıt ortamını kullanmayı tercih etmektedir. Bunun gerekçesi, dogası geregi birçok degisken etkene açık olan konusmaların, degisiklik yaratıcı etken sayısını en aza indirgemek ve böylece konusucu tanıma/sınıflandırma çalısmalarındaki hata oranını azaltmaktır.

 

            Bu çalısma sonucunda, farklı kayıt ortamları kullanılarak kaydedilmis konusmalardan kaynaklanan degisken etkenlerin istatistiksel olarak önemli olup olmadıgı ortaya koyulacaktır. Böylece, konusucu tanıma/sınıflandırma çalısmalarında kullanılmak üzere olusturulmasına ihtiyaç duyulan veri tabanlarının daha sistemli ve amacına uygun olarak hazırlanması saglanacaktır.

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Adli sesbilgisi/akustik, konusucu tanıma, formant frekansı analizi.

 

-27/02/2021 Gün Ortalama:22  Bugün14 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.232.129.123