Türkçe
Ses Açılımı (TAPE) ve Ses Kayıtlarının İyileştirilmesi (Speech to Text & Enhancement of Audio Recordings)

 
Ses Açılımı (TAPE): Duyulması güç olan, örneğin fazla miktarda geri plan gürültüsü bulunan bir ses kaydına ait metnin oluşturulması veya böyle bir metnin güvenilirliği ile ilgili tanıklık yapmak amacı ile kullanılan sesbilimsel uzmanlıktır.
 
 
Ses Kayıtlarının İyileştirilmesi : Bir suçun aydınlatılmasına yardımcı olacak önemli ses kayıtları, çoğu zaman düşük kalitede veya az kelime grubuna sahip oluyorlar. Bu tür kayıtlara için iyileştirme işlemeleri sinyal gürültü oranının elverdiği ölçüde yapılır.
 
112, 155,156 gibi acil durum ve ihbar telefonların kayıtlarının ön ve arka konuşma kayıtlarının incelenmesi
Çeşitli gürültülü ortamlarda kaydedilmiş (vücut mikrofonu gibi) seslerin ve konuşmaların ortaya çıkartılması.
İki veya daha fazla kişi arasında geçen kaydedilmiş görüşmelerin ayrıştırılması.
Sesli mesajların iyileştirilmesi, ortaya çıkarılması.
 
Adli ses kayıtları üzerinde oluşan genel sorunlar aşağıda verilmiştir:
 
Ses çok zayıf anlaşılması çok zor.
Bir sesin duyulabilr olması, diğer sesin çok zayıf duyulması.
Sesin kayıt cihazı gürültüsüyle maskelenmesi.
112 gibi önemli konuşma kayıtlarında art alan gürültülerinden dolayı konuşmaların anlaşılamaması.
Ses kayıt hızının çok hızlı veya yavaş yada inişli çıkışlı olması.
Kayıt problemleri veya zayıf akustikten dolayı sesin anlaşılamaması.
Sesin yankılanması nedeniyle anlaşılamaması.
 
İyileştirme  bilgisayar tabanlı, dijital ses geliştirme teknolojisi ile yapılır.
 
Analog kayıtlar yüksek kalitede ses kartlarıyla bilgisayara aktarılır. Ardından, yapılacak iyileştirmeye yönelik ses filtreleri yapılır. Bunlar;
 
Ses seviyesi arttırılır.
Konuşmanın anlaşılabilirliği arttırılır.
Art alan gürültüleri çıkartılır, sesler anlaşılabilir hale getirilir.
Kayıt cihazı gürültüleri azaltılır.
Art alan gürültülerinden ses ayrıştırılır.
Yankı azaltılır veya etkisi ortadan kaldırılır.
Kayıt hızı problemeleri düzeltilir.
 
Önemli Not:
 
1. Analog ses kayıt kasetleri (standart kaset veya mikrokaset) iyileştirmeden iyi bir sonuç alınabilmesi için orijinalinin kullanılması ve uygun ortamda bir kopyanın alınması çok önemlidir. Orijinal en iyi sonuç verecektir, ancak mevcut değilse, iyi bir kopyası kullanılmalıdır. Uygun şartlarda kopyalanmayan her ses kalite kaybına neden olur.
 
2. Dijital ses kayıtlarının iyileştirilmesinde orijinal kayıtların kullanılması önemlidir. Eğer kaydın bir kopyası alınacak ise kopyalama bire bir ve aynı formatta yapılmalıdır.
 
 
 


23/01/2021 Gün Ortalama:29  Bugün3 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:54.85.57.0