Türkçe




Adli Ses Analiz

Adli Sesbilim

Adli sesbilim, sesbilimin faaliyet alanına giren konuların adli amaçlar için kullanılması ve sesbilimsel araştırmanın adli olaylarla ilgili soruşturmalar içinde yürütülmesi anlamına gelmektedir.

 

Konuşmaların kayıt edilmesinin yaygınlaşmaya başlamasından bu yana kanun uygulayıcılar ve mahkemeler uzmanlardan, soruşturma esnasında veya mahkeme karşısında konuşma örnekleri ile ilgili fikirlerini beyan etmelerini isteye gelmişlerdir. Çoğunlukla bu istekler, kayıtlarda bulunan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi veya konuşmacının kişisel geçmişi ile ilgili gerçeklerin (mesela aksanından faydalanılarak) ifade edilmesi olmuştur. Ancak eğer kayıt kalitesi kötü ise konuşulanların ne olduğu veya bir kaset üzerinde oynanıp oynanmadığı da bazı durumlarda istenebilmektedir. Sesbilim adamı veya konuşma-bilim adamının bahsedilen bütün bu konulara sağlayacağı bir katkısı bulunmaktadır (Nolan, 1997).

 

"Ses kayıtları, işlenmiş ya da işlenecek olan bir suçun sesli tanıklarıdır. Bize suçun, nerede, nasıl ve ne zaman meydana geldiğini, ya da ileride işlenecek bir suçu anlatıyor olabilirler. "

 

Bir analizci hem savcılık hem de savunma adına çalışabilir. Unutulmaması gereken nokta analizi yapan sesbilimci davayı kendi tarafı için kazanmaya çalışan kişi değildir. Görevi; objektif bir biçimde verileri ortaya koymaktır.

 

 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan adli sesbilim uygulamaları şunlardır.

 

1.      Konuşmacı kimliğinin saptanması

 

2.      Ses açılımı

 

3.      Kayıt bütünlüğünün doğrulanması

 

4.      Dil veya aksan tanıma

 

5.      Tanık vasıtasıyla konuşmacı tanımlama

 

6.      Konuşmacı Profili Çıkarma

 

 



23/01/2021 Gün Ortalama:29  Bugün3 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:54.85.57.0