Türkçe

Fotoğraf Video Görüntülerinin Orjinalliğine Yönelik Analiz (Image Integrity Analysis)

 

 

Kurgu, görüntü ve ses kayıtlarının çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak planlı bir şekilde analog veya dijital medyalara kayıt edilmesi işlemidir. Yani gerekli gereksis görüntü ve seslerin ayrımının yapılarak, kullanılacak olan görüntülere; müzik, ses efekti, yazı eklentileri ve görüntü efektleri eklenerek yeni bir bütün yaratılmasıdır
 
Montaj işleminde, görüntü kareleri içine yerleştirilen farklı bir görüntü/fotoğraf söz konusudur. Örijinal görüntü/resim üzerinde yapılan ekleme, düzeltme, silme montaj kapsamına girer.
 
Sayısal teknolojinin ilerlemesi ile özellikle durağan görüntülerde kurgu yapmak çok kolaylaşmış ve hatta usta eller tarafından işlenen görüntülerin sahteliğini teşhis etmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir
 
Kurgu ya da en çok bilinen hali ile montaj genelde teknik işlemleri ifade eden bir terimdir. Tüm bu işlemlerin yaygın amacı izleyiciyi tasarımcının istediği fikre yönlendirmektir. Bu nedenle manipülasyon kelimesi de kurgu ile iç içe kullanılmaktadır. Bilindiği üzere manipülasyon, “seçme, ekleme ve çıkarma yolu ile bilgileri değiştirme, yönlendirme olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, bir kaydın kurgulanmamış hali ile kurgulanmış hali arasında izleyiciye verdiği mesaj ve anlam bütünlüğü açısından bariz farkların oluşması olarak yorumlanacaktır. Daha sade ifade ile bir kayıt kurgulanmış olabilir. Ancak anlam bütünlüğü değişmediği müddetçe güvenilirliğini koruyacağından manipüle edilmemiş olarak değerlendirilmelidir.
 
Görüntü üzerinde yapılan kurguyu tespit edebilmek için öncelikle kurgulama için gerekli araç ve gereçleri kullanabilecek ve kurgu yapabilecek derecede uzmanlaşmak gerekir. 
 
Uzmanlaşmayı müteakip adli yazılımlar yardımıyla kurgu esnasında yapılan kesme, ışık, perspektif gibi hataları tespit etmek kolaylaşır. Hata tespit edilmemesi halinde görüntünün kurgulanmadığı sonucuna ulaşılır.
 
Yapılan kurgunun başarısı aşağıda sıralanan faktörlere bağlıdır ancak hepsi bir arada sağlanmış olsa bile yine de kusursuz bir kurgudan bahsedilemez.
 
     • Kurguyu yapacak kişinin yetenek seviyesi
     • Gelişmiş yazılım ve donanımların kullanılması
     • Kurgu ve/veya manipülasyonu yapılacak görüntü içerisindeki detayların seviyesi (Çok fazla obje, insan vs. içermemesi)
     • Değişik görüntülere hızlı ulaşım kabiliyeti
     • Yeterli zaman
     • Görüntü içerisindeki nesnelerin yapısı (Örneğin, insan hareketinin yeniden tasarlanması)
 
Görüntü/fotoğraf üzerindeki değişiklikler çeşitli yazılım ve donanımlarla tespit etmek mümkündür.
 
20/10/2020 Gün Ortalama:59  Bugün 26 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:3.237.186.116